Reglement

In onderstaand reglement vind je alle informatie in verband met je inschrijving en lessen. 

  • Inschrijving 

Bij inschrijving vragen we je persoonlijke gegevens: 

- Je naam en adresgegevens

- Een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken voor dringende zaken (bijvoorbeeld als de leerkracht ziek is). 

- Een e-mailadres voor belangrijke informatie over de activiteiten die plaatsvinden in onze Rockschool, de kampen en dergelijke meer. 

  • Jouw persoonlijke lesmoment: 

Wanneer je je inschrijft, bepalen we in onderling overleg de dag en het uur waarop je les zal volgen. Dit uur geldt voor de gehele lessenreeks. Elk lesmoment duurt een halfuur, wees dus zeker op tijd om dit ten volle te kunnen benutten. In geval van afwezigheid, zie later. 

  • Aanmelden:

Bij aankomst in de rockschool meld je je aan bij het onthaal. De aanwezige coördinator houdt je aanwezigheden bij. 

Vervolgens, wanneer het tijd is voor je les, ga je naar je leslokaal en mag je gerust op de deur kloppen. Zo weet de leerkracht dat je er bent en verlies je geen tijd.

  • Betaling:

Voor de aanvang van je eerste les is de betaling afgerond. Bij een verlenging is het de eveneens de bedoeling dat je betaald hebt voor de eerste les van de nieuwe lessenreeks. 

  • Verlengen:

Is je tienlessenkaart bijna afgelopen, maar wil je graag les blijven volgen? Dat kan! Tot aan je negende les blijf je het recht behouden op jouw lesuur. De coördinator zal je vragen of je al dan niet wilt verlengen, op die manier kunnen we iedereen zo goed mogelijk helpen. Probeer ons tijdig te verwittigen (online of aan het onthaal). 

Daarnaast kunnen leerlingen met een tienlessenkaart tot 31 oktober overschakelen op een schooljaarformule. Zo ben je zeker van je plaats voor 30 lessen! 

  • Nieuwe inschrijving volgend schooljaar:

Na een fantastische reeks, wil je graag je lessen verderzetten in het volgende schooljaar. Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen sturen we tijdens de laatste weken van het huidige schooljaar een e-mail met instructies over het herinschrijven.

 Indien je tienlessenkaart niet afgelopen is op het einde van het schooljaar, geen paniek. Je kan de overige lessen gewoon in september opnemen. Aangezien alle uurroosters worden leeggemaakt, is het belangrijk dat je je alsnog opnieuw inschrijft. Een terugbetaling voor de overgebleven lessen is niet mogelijk. 

Heb je nog lessen over, maar wil je liever in september overschakelen op een schooljaarformule? Dat kan! Wij trekken het bedrag af van de factuur voor je schooljaar. 

  • Afwezigheden leerlingen: 

Uiteraard kan het eens gebeuren dat je niet aanwezig kan zijn in de les. We hebben hiervoor alle begrip, maar vragen om ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. 

Geldig afwezig:

Je kan per lessenreeks maximaal twee keren geldig afwezig zijn. Deze lessen ben je niet kwijt, maar worden gewoon aan het einde van de lessenreeks toegevoegd. Dit geldt voor zowel de schooljaarformule als de tienlessenkaart. Geef je bewijs af aan het onthaal, zodat je afwezigheid niet wordt aangerekend. 

Welke afwezigheden zijn geldig: 

- ziekte met een doktersbewijs (een kopie van het doktersbewijs voor werk of                                                                   school is voldoende) 

- uitzonderlijk verlet door het werk, zoals een zakenreis (met bewijs)

- schoolreizen of uitzonderlijk verlet door de school, zoals een examen op het                                                                    moment van de les (met bewijs)

- sterfgeval of huwelijk in de nabije familie (met bewijs) 

Ongeldig afwezig:

Je mag altijd ongeldig afwezig zijn, maar we vragen wel om ons in de mate van het mogelijke te verwittigen. In het geval van een ongeldige afwezigheid, krijg je de les noch het geld terug. Alle afwezigheden die niet thuishoren in bovenstaande categorie (geldig afwezig), zijn ongeldig. Dit omvat onder meer: studeren voor examens, persoonlijke vakanties, een andere hobby, … 

  • Afwezigheden leerkrachten: 

Het kan al eens gebeuren dat een leerkracht afwezig is omwille van ziekte, een optreden of een andere reden. Wij kiezen er bewust voor te werken met mensen die actief bezig zijn in de muziekwereld en staan hen daarom, in de mate van het aanvaardbare en het mogelijke, toe om dat te combineren met het lesgeven. 

Wanneer een leerkracht afwezig is, zoeken wij in eerste instantie naar een vervanger. Het kan dus een enkele keer gebeuren dat je les krijgt van een vervanger. Vinden we geen vervanger, dan bellen of smsen we jou en gaat de les van die week niet door. Deze les ben je uiteraard niet kwijt, maar wordt ofwel opgevangen door een vervangles (tijdstip onderling af te spreken) ofwel wordt deze les toegevoegd aan het einde van de lessenreeks. 

  • Jonge kids:

Je kinderen zijn bij al onze leerkrachten in goede handen. De verantwoordelijkheid over de kinderen blijft echter die van de ouders, niet die van de Rockschool of de coördinator aan het onthaal. We willen je hier uiteraard in helpen, dus probeer ons steeds op de hoogte te houden wanneer je je kinderen alleen aan het onthaal laat wachten. Kinderen jonger dan acht jaar dienen altijd onder begeleiding te wachten. Indien je graag een les wil bijwonen, gelieve dat met de leerkracht te overleggen. Veel plezier met je muzieklessen!

Naamsestraat 90 3000 Leuven
derockschool@leocaerts.be
T 016 31 94 40

Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x